Healing av dyr

Ved healing av dyr utføres dette stort sett via fjernhealing. Avstander har ingen betydning for virkningen av healingen. Når dyret er hjemme i trygge omgivelser, vil dyret også være mer avslappet og derfor bedre mottakelig.

Jeg gir healing til alle slags dyr, så det har ingen betydning hva slags dyr du henvender deg for. Metoden jeg bruker under healing av dyr, er de samme som ved healing av mennesker