Inkahealing

Disse formene for behandling stammer fra urgammel kunnskap om mennesket og hvordan det mestrer sine omgivelser og sin livssituasjon. 
De er basert på enkle sjamanistiske metoder opprinnelig fra inkaindianerne i Peru. Teknikkene som blir brukt er for å få mennesket til å føle seg helt, og erstatter ikke kvalifisert legehjelp/psykolog.

Inkaene har brukt disse metodene i årtusener. Inka betyr barn av solen. Inkatradisjonen er ingen religion, men ærer dem alle.

Inkahealingens metoder

Det er flere måter å betrakte verden på. Det finnes like mange måter som det finnes enkeltindivider. Det gjør tilværelsen interessant med de mange ulike psykologiske og psykiske prosesser som eksisterer i menneskets natur. Det er også mange veier til helbredelse. Vi trenger alternative behandlinger som ser på de bakenforliggende årsaker til hvorfor sykdommer, depresjoner, angst og andre former for ubalanse oppstår. Jeg stiller ingen diagnose ved behandling.

Min livserfaring har åpnet mitt sinn og jeg har fått en unik mulighet til hjelpe mennesker på sjelsnivå. Jeg fant tidlig ut at om man skulle behandle mennesker, måtte man finne roten til problemene bakenfor symptomene.

Min reise i den spirituelle verden er en reise som aldri tar slutt. Da jeg utdannet meg innen INKA healingens tradisjoner, følte jeg at jeg var kommet hjem i min søken etter å kunne hjelpe andre. Oldtidens medisinmenn og kvinner knyttet seg opp til disse fantastiske energiene for tusenvis av år siden og som kan gi mennesker muligheten til å rense unødvendig bagasje man bærer med seg i sjelen.

Jeg har betraktet mange mennesker på min vei som de aller fleste. Jeg har lært meg å sense følelser bak ansiktsutrykk og kroppsspråk. Når jeg har sett på mennesker som har hatt smerter, har jeg alltid ønsket å hjelpe og forstå årsaken til smerten. Da ville livet artet seg helt annerledes for dem. Har vi en ubalanse i kroppen over tid, kan det framstå i ulik forkledning i form av fysiskesykdommer, mentale lidelser og emosjonelle problemer.

Da jeg oppdaget inkaealingen sine metoder for sjelehenting følte jeg at jeg hadde det individuelle verktøyet som trengtes for å kunne heale. Det er også viktig å presisere at jeg er en kanal for de høyere dimensjoner som Spirit (Gudskraften) ærkeengler,krafdyr, oldtidens medisinmenn og kvinner, underjordiske vesener, forfedre, lysvesener og guider m.fl. Opplevelser sjelen har fra tidligere liv og dette livet sitter som avtrykk i sjelen og kan renses for å igjen finne tilbake til den energien man er ment å ha.

Smertefulle og sjokkartede opplevelser kan hindre oss i å føle oss hele som menneske. Det er akkurat som om det er noe som mangler. Ofte er det sjelefragmenter som har forlatt sjelen fordi det er for smertefullt å bære på. Ved å lese individets sjel under healingen, kan disse smertefulle opplevelsene renses og settes på plass i sjelen slik at man føler seg hel igjen. En slik prosess kan ha en varierende behandlingslengde fra en gang til flere ganger.

Jeg arbeider med kroppens chakrasystem for å finne blokkeringer eller ubalanse og for å gjenopprette energiene i de ulike chakraene. Jeg har også krystaller som jeg bruker til å rense kroppen for flytende energiparasitter som lever av våre følelsesmessige sår. De kan sees som skygger i vår aura. Det er også krystalliserte minner (harde energiparasitter) som fester seg i vår lyskropp og som også arbeides med under behandling. Man kan få umiddelbar forbedring etter at disse energiparasittene blir renset fra vårt energifelt.

Jeg ser på det som en stor tillit å arbeide som en terapeut. Det er en gave å arbeide med hver enkelt og være et medium for de høyere dimmensjoner. Jeg arbeider med de fleste problemstillingene og det kan gjøres ved at du er her fysisk eller ved fjernhealing. Begge deler er likestilte behandlingsmetoder når det gjelder å oppnå harmoni mellom kropp, sinn, sjel og det spirituelle.